Kardiologie Karlovy Vary

Infarkt Myokardu

Infarkt myokardu je vážné onemocnění, způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken. Je to jedna z forem ischemické choroby srdeční (ICHS). Infarkt myokardu je asi pětkrát častější u mužů než u žen. Objevuje se více se stoupajícím věkem, ale nejsou výjimkou ani dvacetiletí lidé s touto nemocí. I přes významné pokroky v léčbě infarktu přetrvává vysoká úmrtnost na toto onemocnění, asi kolem 25%, z toho polovina lidí umírá do hodiny od začátku příznaků. Je prokázáno, že riziko výskytu je větší v prvních hodinách po probuzení a v zimě.

Jaká je příčina?

nedokrevnosti srdečního svalu (myokardu) dochází u většiny nemocných na podkladě aterosklerotického postižení tepen zásobujících srdce krví - koronárních (věnčitých) tepen. Při ateroskleróze (kornatění cév) dochází v důsledku postupného ukládání tuků a dalších látek do cévní stěny ke vzniku aterosklerotických plátů, které zužují vnitřní průměr cév. To, v případě srdce, vyvolává anginu pectoris , tj. bolesti na hrudníku, které se objevují při námaze. Pokud dojde k prasknutí tohoto plátu, tak se na jeho povrchu začnou shlukovat krevní destičky, které úplně uzavřou koronární tepnu. Oblast, která je touto tepnou zásobena krví, se ocitá bez kyslíku a ostatních důležitých živin. Pokud nedojde velmi rychle k obnovení průtoku krve, tak vzniká akutní infarkt myokardu. K podobné situaci dochází i při postupném narůstání aterosklerotického plátu. Podle toho jak velká část stěny srdce je postižena hovoříme buď o transmurálním neboli Q infarktu (postižena je celá tloušťka stěny) nebo netransmurálním non-Q infarktu myokardu (postižena je jen vnitřní vrstva srdce).

Jaké jsou příznaky?

Velmi typicky se akutní infarkt myokardu projevuje krutou svíravou nebo pálivou bolestí za prsní kostí (stenokardie), která může vyzařovat do levé paže, krku, čelisti, zad, ale i do břicha. Je nezávislá na poloze těla a na dýchání. Trvá zpravidla několik minut až hodin, nebývá patrný efekt použitých nitrátů. Tyto obtíže velmi často provází pocení, zvracení, bušení srdce, neklid, strach a úzkost. Při rozsáhlém infarktu dojde k selhávání přečerpávací schopnosti srdce a objeví se akutní dušnost. U některých nemocných může proběhnout infarkt zcela bez příznaků (němý infarkt myokardu).

První pomoc

Při jakémkoliv podezření na akutní infarkt myokardu je třeba ihned zavolat rychlou záchrannou službu - telefon 155. V době čekání na sanitku buďte v klidu - fyzickém i psychickém! Pokud máte doma, tak si vezměte tabletu Anopyrinu, stříkněte si pod jazyk 2 dávky spreje s nitrátem a opakujte to po 5 minutách.

Moderní léčba akutního infarktu

Akutní infarkt myokardu je akutní stav, který vyžaduje rozhodný přístup a rychlou léčbu. Rychlá záchranná služba vás doveze přímo na koronární jednotku nebo přímo na katetrizační sál k provedení koronarografie . Je to vyšetření, při kterém se tepnou v třísle v místním umrtvení zavede kanyla až do srdečních tepen a po podání kontrastní látky vidí lékaři přímo jejich případný uzávěr či zúžení. V případě, že jsou změny závažné, tak se v místě zúžení nafoukne malý balónek na konci kanyly a ten cévu roztáhne (angioplastika). Do tohoto místa se pak následně zavede kovová výztuha (stent). Od druhého dne při nekomplikovaném IM se zahajuje rehabilitace. V případě, že nebylo možné zprůchodnit tepny při koronarografii, tak je v řadě případů indikováno s různým časovým odstupem chirurgické řešení - aortokoronární bypass, při kterém se zúžený úsek přemostí zdravou cévou. Po prodělaném infarktu byste měli být sledováni kardiologem

Co neovlivníte a co ano?

Ovlivnit nemůžete svůj věk, pohlaví a rodinnou dispozici. Riziko výskytu aterosklerózy a ischemické choroby srdeční stoupá s věkem, je častější u mužů. Pokud se v rodině vyskytl srdeční infarkt nebo jiné srdeční problémy, zvláště v mladším věku a u žen, tak máte i vy vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění.

Vy sami byste měli začít dodržovat zdravý životní styl. Pokud máte nadváhu nebo jste dokonce obézní, tak musíte snížit energetický příjem. Velmi důležité je snížit množství tuků v potravě, živočišné tuky nahrazovat rostlinnými, omezit příjem cholesterolu. Nesolte přespříliš. Dopřejte si vlákninu, která je obsažena hlavně v zelenině, ovoci, celozrnném pečivu a luštěninách. Ke zdravém životnímu stylu samozřejmě patří pravidelná fyzická aktivita. Pro prevenci vzniku ischemické choroby srdeční je optimální je 3-4x týdně 30-40 minut aerobního cvičení. Ideální je rychlá chůze, jízda na kole, aerobik nebo plavání. V případě, že jste po IM, tak se předem určitě poraďte se svým lékařem, jaká intenzita cvičení je pro vás vhodná. Dále byste rozhodně neměli kouřit, již po roce nekouření se pravděpodobnost vzniku srdeční příhody snižuje! Důležitá je i psychická pohoda a relaxace. Se svým lékařem se musíte snažit o optimální léčbu rizikových nemocí, které již máte. Jedná se především o cukrovku, vysoký krevní tlak (arteriální hypertenzi), zvýšené hladiny cholesterolu a ostatních tuků v krvi.