Kardiologie Karlovy Vary

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Hypertenze je choroba postihující zhruba 15 - 20 % populace. Dokud nenastanou komplikace, neprojevuje se vysoký krevní tlak většinou žádnými příznaky a prvním příznakem neléčené hypertenze tak může být infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Význam léčby se často podceňuje, ačkoliv vysoký krevní tlak může zvýšit riziko onemocnění srdce, ledvin, očí a riziko mozkové mrtvice. Neléčená či špatně léčená hypertenze zkracuje život v průměru o 10-15 let.

Co je to vysoký krevní tlak?

O vysokém krevním tlaku hovoříme, naměříme-li u osoby starší 18 let opakovaně hodnoty krevního tlaku 140/90 mm Hg nebo více. Je třeba mít na paměti, že určité kolísání hodnot krevního tlaku je v běžném životě normální. U mladých lidí a diabetiků se za rizikový považuje i vyšší normální tlak- nad 130/80. Vysoký krevní tlak zpočátku většinou působí jen malé obtíže. Nebezpečné je právě to, že se příznaky začnou projevovat, až když je pozdě. Velmi výrazné či náhlé zvýšení krevního tlaku se může projevit bolestmi hlavy, nepravidelným bušením srdce (palpitacemi), únavou.

Důsledky hypertenze

Vysoký krevní tlak spolu s ostatními rizikovými faktory urychluje kornatění tepen (aterosklerózu). Tím se postupně zmenšuje jejich průsvit a stěny cév se stávají méně pružné. Krev proto dodává tak orgánům méně nezbytných živin. Toto postupné poškozování cév trvá řadu let, během nichž na sobě pacient nepozoruje žádné příznaky. Při zvýšeném krevním tlaku se musí srdce namáhat a dochází ke zbytnění srdeční komory. Trvá-li zvýšení krevního tlaku delší dobu, může dojít k poškození i jiných orgánů. Dlouhodobě nekontrolovaný vysoký krevní tlak vede k poškození tkání a životně důležitých orgánů, např. mozku, ledvin nebo očí.

Jak můžeme snížit rizika vysokého tlaku?

Snížit riziko vysokého tlaku můžete, přijmete-li zdravý životní styl. V případě, že máte vysoký krevní tlak dědičně, můžete rizika s ním spojená snížit tím, že změníte některé faktory: Omezte solení a zásadně nepřisolujte. Velké množství tzv."skryté" soli je již obsaženo v různých omáčkách a konzervovaných či průmyslově zpracovaných potravinách. Dbejte na správné složení stravy. Konzumujte málo červeného masa, místo něj zvolte raději chutně upravené ryby nebo drůbež. Omezte používání živočišných tuků při přípravě jídel a volte nízkotučné potraviny nebo kvalitní tuky typu olivového oleje. Mezi mléčnými výrobky si vybírejte nízkotučné jogurty a mléko, sýry s obsahem tuku do 30 %. Jezte hodně zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva. Pravidelně cvičte. Alespoň třikrát v týdnu 30 minut lehkého cvičení -procházky, zvolte si aktivitu, která Vás bude těšit. Riziko onemocnění vysokým krevním tlakem se zvýší, budete-li mít nadváhu. A při již zvýšeném krevním tlaku snížit hypertenzi znamená především snížit nadváhu. Naučte se zvládat stres. Když jste ve stresu, krevní tlak Vám prudce stoupne. Naučte se relaxovat. Jděte se projít, provádějte relaxační cvičení… Jste-li kuřáci, přestaňte kouřit. Cigaretový kouř obsahuje celou řadu látek, z nichž většina stahuje tepny, a tak způsobuje zvyšování krevního tlaku. Omezte spotřebu alkoholu.

K rizikovým faktorům vysokého krevního tlaku patří:

postupující věk, vysoký přísun soli v potravě, nadváha, stres, nedostatek pohybu, nadměrná konzumace alkoholu, hormonální antikoncepce, rodinná zátěž. K rizikovým faktorům aterosklerózy patří: rodinná zátěž (výskyt infarktu myokardu u muže do 55 let, u ženy do 65 let), kouření, zvýšená hladina cholesterolu a dalších krevních tuků, vysoký krevní tlak, cukrovka (diabetes mellitus).

Předcházet onemocnění je lepší, než je léčit.

Důležité je pravidelné měření krevního tlaku. V dnešní době patří mezi standardní výbavu každé rodiny malý, přenosný přístroj na měření tlaku. Krevní tlak si může každý měřit klidně doma nebo i na cestách.

Léčba hypertenze.

Farmakologickou léčbu zahajujeme u všech nemocných se systolickým TK nad 180 nebo diastolickým TK nad 100 mmHg. U ostatních pokud režimová opatření nevedou po 2-6 měsících k poklesu TK pod 140/90. Obvykle začínáme jedním lékem,ale u některých nemocných musíme přistoupit i k léčbě několika druhy antihypertenziv (léků snižujících TK). Volba léku, kterým budete léčeni, závisí na řadě okolností. Především na přidružených onemocněních - prodělaném infarktu myokardu, srdečnímu selhávání, cukrovce, onemocnění ledvin, věku a dalších nemocech.